Pappaledighet

Pappaledighet

Av av rnn.yqe.

Tack och lov att Sverige ger pappaledighet! Varje far vill spendera så mycket tid som möjligt med sitt barn. Pappaledigheten ger en den möjligheten. 

Pappan har rätt att vara ledig tio dagar runt förlossningen för att vara stöd och lära känna sitt barn. Mamman, som också genomgår ett slags fysiskt trauma, har rätt till fler dagar. Det här är ett av få gånger då både mamma och pappa kan vara lediga samtidigt och fortfarande får föräldrapenning utbetald av Försäkringskassan. Tanken är att man har tio dagar per barn så får man fler än ett vid en förlossning så dubblas det på tio dagar till för varje extra barn.

Om man vill vara ledig längre måste man ansöka om ledighet hos sin arbetsgivare. Man kan vara ledig på heltid tills barnet är ett och ett halvt år. Anmälan om ledighet måste tillkomma arbetsgivare senast två månader innan ledigheten ska börja. Det är i god ton att prata med chefen om sådana saker så tidigt som möjligt så företagen har tid på sig att hitta en tillfällig ersättare.

Fram till att barnet är åtta har du som förälder också rätt att jobba kortare tider. Det går att korta ner tiden upp till en fjärdedel. Föräldrarna har rätt att ha föräldrapenning samtidigt i 30 dagar. Efter det får bara en förälder i taget vara hemma med barnet och få betalt.

Pappan och mamman får också skriva över extra dagar på varandra. Mamman får exempelivs ge pappen tio av sina dagar, om hon vill, och tvärtom. Dock så är 60 av de 480 föräldradagarna reserverade åt respektive förälder: dessa går inte att flytta över.